THINK NEW OFFICE (2)

Četrti vidik koncepta so Hibridni sestanki.  V zelo kratkem času so bila zaradi pandemije skoraj popolnoma ustavljena službena potovanja. Komunikacija se je preselila v omrežja, video konference so naenkrat postale dnevna rutina, ker so za prenekatera delovna mesta kontakti in pogovori na licu mesta skoraj nemogoči. Potovanja bodo tudi dolgoročno v precej manjšem obsegu, podjetja več ne bodo svoje delavce za kratke termine pošiljala stotine km naokrog, ker bo več online webinarjev, srečanj in konferenc. To naj bi po mnenju strokovnjakov imelo pozitivne učinke na stroške dela in tudi na okolje.

Coworking

Ker bodo v prihodnje rutinska dela vse bolj avtomatizirana, bodo tudi kreativni procesi pridobili precej večjo veljavo, kar pomeni nekonvencialna srečanja izven okolja ozkih delovnih mest in pisarniških miz. Tako bodo pri konceptih pisarniških prostorov prevladovali predvsem prostorski modeli odprtih coworking enot za timsko delo, projektno delo in za zunanje sodelavce ter t.i. tihe enote za skoncentrirano delo in oddaljeno komunikacijo z ustrezno multimedijsko tehniko.

Activity based working

Samo delo se bo sčasoma izvajalo stran od do sedaj vseprisotne pisalne mize. New Work Offices nudijo sodelavcem in poslovnim partnerjem diferencirana, raznovrstna delovna okolja. Med tem ko se mlada podjetja generično razumejo kot internetna podjetja, počasi tudi uveljavljena podjetja prevzemajo New Work filozofijo start-upov, s tem ko uvajajo coworking sistem in kreativne cone sodelovanja. Nagovarjajoči notranji design, working caffee, knjižnice, kampusi ali lounge, niso sami sebi namen, temveč veliko prispevajo kulturi inovacij motivaciji sodelavcev.

Redukcija papirologije

Vedno bolj se tradicionalne organizacijske strukture in pisarniški modeli spopadajo z digitalizacijo, čeprav do sedaj še prevladujejo uveljavljeni klasični modeli pisarniških prostorov. Neustavljiv pa je trend novega, mobilnega dela, ki vodi k temu, da podjetja vedno pogosteje shranjujejo podatke na serverje in v oblak. Delavci pogosto delajo v workingcaffes, od doma ali pa si z drugimi delijo prostore, s tem, da jim je omogočen dostop do znanja in dokumentacije. Zaradi tega je vse manj potreb po klasičnih omarah, te že pogosto služijo le še kot kos pohištva za osebne predmete. Tako namesto teh ostaja več prostora za inovativno kolaborativno delo.

Scroll to Top