TEAM.WORK.SPACE

Kakšen bo izgled jutrišnje pisarne ? Kakšen razvoj družbe in tehnologije bo vplival na delovna mesta prihodnosti? Proizvajalec pisarniškega pohištva König+Neurath se tem vprašanjem posveča vsakodnevno ter s tem ustvarja temelje za inovativne ideje, izdelke in koncepte. Nekaj je zagotovo: čas za pisarniško pohištvo enovitih  postavitev pisarniških prostorov je minil. V prihodnje bodo prevladovale variante pohištva glede na branže, podjetja in delovne procese. Iz razloga, da kdor se bo na delovnem mestu dobro počutil, ta bo delovno učinkovit in motiviran, kar je pomembno tako za posameznika kot za podjetje. Zato stoji pri našem razmišljanju in pripravi rešitev v ospredju vedno človek, za katerega je K+ N razvil koncept pohištva Team.Work.Space

Ljudje si gradijo mesta, ker je to zanje potreba. Ustvarijo si kraj za bivanje in delo, prostor za sproščanje in počitek, kraje za konzum in za komunikacijo. Tudi pisarna je kot mesto, učinkovito organizirana okrog delovnih procesov. König+Neurath načrtuje pisarniško pohištvo in pisarniške prostore kot mesta, s programom Team.Work.Space se organizirajo delovni procesi v mestu KN City.

Ne glede na to, ali gre za samostojno delovno mesto, za delo v dvoje, za koncentrirano ali komunikativno delo v skupini : za vse našteto se morajo ustvariti okvirni pogoji, če želimo, da se bodo sodelavci dobro počutili in svoje dosežke usmerili k ciljem podjetja.

Za ustvarjanje jutrišnje pisarne je potrebno pogledati v prihodnost in si predstavljati pomembne družbene spremembe, na katere se koncentrira tudi razvoj T.W.S. programa : globalizacija in uvajanje vedno novih tehnologij komunikacije. Marsikatero delo bi se v osnovi lahko opravilo tudi od doma, vendar bo pisarniško bivanje in delo tudi v prihodnje izpolnjevalo temeljne človeške potrebe : socializacija in realna izmenjava informacij izven virtualnih možnosti.

König+Neurath je vse te zahteve konsekventno in v celoti udejanil s pisarniškim konceptom Team.Work.Space . S tem pisarniškim programom so ustvarjeni temelji za pisarniško okolje, ki ustreza delavcem različnih generacij in različnih delovnih opravil. Sistem je sestavljen iz statičnih in premičnih elementov, s katerimi se lahko, glede na vsakokratne potrebe, prilagaja pisarniški prostor. Ustvarijo se prostori za teamsko delo, izmenjavo idej, prostor za koncentrirano delo, prostor za regeneracijo, sprostitev, komunikacijo ali za meeting. Moderen design in konstrukcija pohištva tako ustvarita delovni prostor, kjer se človek počuti udobno in sproščeno.

 

Team.Work.SpaceTeam.Work.Space (1)

Scroll to Top