REMOTE WORK

Delati po želji, kje in kdaj, ali raje utečeno, stalno delo ob pisalni mizi v pisarni ? Pri tej temi se mnenja zelo razhajajo, nekaj pa drži zagotovo, namreč da se nahajamo v hitrem digitalnem procesu sprememb. Oddaljeno delo se vedno bolj uveljavlja, saj s seboj prinaša številne svoboščine, vendar tudi in ponovno nabira točke klasično pisarniško delo s svojimi socialnimi in produktivnimi prednostmi.

Home Office, Remote Work, mobilno in hibridno delo, je naenkrat za mnoge postalo realnost. Se bomo po tej krizi ponovno vrnili v pisarne? Da in ne. Pristaši Remote Work menijo, da se ne bomo, kot enega od vzrokov navajajo vožnjo na delo in s tem veliko izgubo časa. Pri vseh vabljivih prednostih dela na daljavo, pa je nekaj popolnoma jasno, in sicer, da je efektivno sodelovanje, ki se dejansko lahko doseže samo krogu pisarn in skupnih prostorov, bistveno za poslovni uspeh podjetja.

To še posebej prihaja do veljave v kreativnem območju, kjer je za iskanje idej in inovacij pomembno timsko delo v pisarnah in drugih Coworking prostorih. Novi prostorski koncepti omogočajo delo tudi izven ozkega klasičnega okolja pisalnih miz, odprte coworking enote so za timsko in projektno delo temu najbolj ustrezne.

Kakor koli se bo delo nasploh in posebej pisarniško delo v prihodnje razvijalo, način dela bo vsekakor odvisen od vizije vsakega posameznega podjetja in njegovih potreb. Dosedanje analize pa kažejo v smer mešanih ciklusov, torej kreativnega dela v pisarnah, oddaljenega dela in dela od doma, s povsem verjetnim skorajšnjim skrajšanjem delovnega časa na 4 dni tedensko.

Scroll to Top