PISARNIŠKO SVETOVANJE

Inteligentni koncepti uporabe in stroškovno varčna optimizacija prostora zagotavljajo učinkovitejše delovne procese in spodbujajo komunikacijo. V povezavi s Officeroom Consulting lahko prejmete individualne pisarniške koncepte v duhu pristopa New Office Work, ki omogočajo združitev prostora, ljudi in tehnologije.

Kako lahko orodje za analizo in svetovanje spremeni delo v vašem podjetju

Kako zadovoljni so vaši zaposleni? In kako ste zadovoljni s kreativnimi in ekonomskimi rezultati vašega podjetja? Če je tu še prostor za izboljšave, potem je to potencial pri delovni kulturi vašega podjetja. S tem ne mislimo, da ga je treba optimizirati – ampak da vaša posebna delovna kultura še natančneje odraža potencial vaših zaposlenih in usmerjenost vašega podjetja ter bi lahko še bolje spodbujala doseganje vaših ciljev.

Individualna delovna kultura kot ključ do uspeha

 Vsako podjetje oblikuje posebna delovna kultura. Skupaj s K+N smo razvil orodje za analizo, ki določa kvalitete vsake posamezne kulture: s pomočjo Work Culture Map lahko vidite status quo vašega podjetja v sedmih dimenzijah tehnologije, sloga vodenja, struktura zaposlenih, delovno življenje, ustvarjalnost, odkrivanje zmogljivosti in agilnosti. Na podlagi pridobljenega znanja vizualiziramo vašo delovno kulturo in rezultate pretvorimo v impulze za oblikovanje delovnega okolja. Z bolj poglobljenimi analizami in delavnicami lahko nato skupaj oblikujemo ciljne slike in razvijamo oblikovalske ideje.

Scroll to Top