PISARNIŠKO POHIŠTVO KOT ODSEV PODJETJA IN ZAPOSLENIH

Ne glede na vse značilnosti, ki jih lahko imajo pisarniško pohištvo in pisarniški stoli, je njih osnovna funkcija ta, da zadošča potrebam, za katere je namenjeno. Pisarniško pohištvo iz sedemdesetih let  je bilo povsem enostavnih oblik, pisarniško pohištvo osemdesetih in devetdesetih let pa že nakazuje trend prehoda v  sistemsko pisarniško pohištvo, ki že omogoča več raznolikosti v postavitvah in pri  katerih se iz standardnih posameznih elementov ustvarja visoko fleksibilno delovno mesto.

Računalnik in miza sta ločena, izkorišča se višina prostora, pisalna miza je premična in se z nekaj prijemi postavljiva  v konferenčno mizo. S tem so omogočene sprotne spremembe postavitve glede na trenutne potrebe po samostojnem ali timskem delu, ne nazadnje je pisarniško pohištvo pri vseh premikih in  selitvah neproblematično. Ti koncepti omogočajo tako imenovane procesne pisarniške prostore, katerim tradicionalno pisarniško pohištvo in pisarniški stoli več ne ustrezajo. Tako je omogočeno, da so današnje moderne operativne pisarne enoprostorske, s čim manj stenami, pa še te so po večini steklene in premične, le posamični ograjeni moduli pri procesnih postavitvah pa so namenjeni vodjem oddelkov.

V takšnem delovnem okolju morajo biti tudi pisarniški stoli, direktorski, konferenčni  in predvsem operativni pisarniški stoli – vrtiljaki udobni in zdravju prijazni, torej  zadostovati vsaj minimalnim ergonomskim standardom.

 

   

Scroll to Top