PISARNA, HOME OFFICE, MOTIVACIJA

Tisti, ki delajo od doma ali na drug mobilni način, so dosti manj motivirani kot kolegi, ki delajo v pisarni. To je pokazala široka študija Harper Business iz meseca Julija 2020, objavljena v Harper Business Manager. In še dodatno, najnižja motivacija je pri tistih uslužbencih, ki nimajo možnosti izbire kje bi želeli delati. Povzetek tega je, da je pandemija relocirala milijone ljudi in da projekt dela od doma, vsaj začasno, sploh ni uspešen in učinkovit. Ob takšen virtualnem delu motivacija iz tedna v teden vedno bolj upada ter s tem upadom tudi možnost koncentracije in efektnega dela.

Tipični ubijalci motivacije, ki posebej pridejo do izraza pri oddaljenem delu.

1.Nesmiselnost

Osebo, ki ne najde smisla v svojem delu, je težko motivirati. Ta ne-motivacija se z delom od doma  postopoma še povečuje, v kolikor uslužbenci ne prejemajo povratnih informacij (feedback) na svoje delo in nimajo direktnega kontakta s podjetjem. Podjetja pa lahko takšen pogled ne-smiselnosti popravijo s tem, da z delavci določijo točne cilje in se skupaj posvetujejo o rezultatu in uspehu. Pomembna je torej komunikacija o vzrokih in odločitvah.

 2.Klasični demotivator – slaba klima v podjetju 

Neprimerna obravnava posameznika, ljubosumje in razne prisile demotivirajo delavce in škodijo splošni klimi v podjetju. Vzrok temu je  pomanjkanje komunikacije, posebej pa nespoštljivega odnosa med predpostavljenimi in delavci. Prav na predpostavljenih leži spoštovanje in upoštevanje  mnenj, ki se mora tako tudi navzven demonstrirati in se vgraditi v kulturo odnosov v podjetju. Prav to so temelji upoštevanja vsakega posameznika, timskega dela in občutka pripadnosti.

3.Zanemarjanje potencialov 

Monotone, ponavljajoče se naloge in delo brez vidika optimizacije ali sprememb, slabo vplivajo na motivacijo delavcev. Tehnične in druge diskusije med delavci, ki se v pisarni dogajajo spontano, se z delom od doma počasi popolnoma ustavijo. Temu se lahko deloma, posebej v času pandemije, izognemo s treningom v obliki online webinarjev in uporabo modernih online orodij.

4.Slaba orodja in oprema

Mnogokrat podcenjena, vendar velik ubijalec motivacije, je slaba tehnična oprema, od računalniške in programske opreme do počasnega interneta, kar lahko hitro pripelje  do pomanjkanja veselja do dela. Prav tako pa tudi samo pohištvo, ki ne ustreza osnovnim ergonomskim zahtevam, poleg tega pa še škoduje zdravju. Do mnogo bolniških dni prihaja zaradi bolečin v hrbtenici, napetosti mišic in tudi zaradi neprimernega prezračevanja in klime. Investicija v moderno IT opremo in kakovostno pohištvo je stroškovno zelo nizka v primerjavi z izgubo motivacije in slabega dela.

Scroll to Top