INOVATIVEN DESIGN IN NAJVIŠJA KAKOVOST KOT POGOJ ZA USPEH IZDELKA

König+Neurath, nemški proizvajalec pohištva in  pisarniških stolov, ki ga v Sloveniji  zastopa Interbiro, razvija svoje izdelke v sodelovanju z renomiranimi oblikovalci in arhitekti. Strategija oblikovanja pomeni eno najpomembnejših integralnih nalog v podjetju, kar pomeni, da cilji in ukrepi med seboj niso  ločeni, temveč morajo eden drugega zajemati.  Design je eden bistvenih faktorjev za uspeh izdelka, pri čemer nima nič opraviti z polepšanjem, temveč pomeni vseobsegajoči koncept uporabnosti, tehničnih inovacij, proizvodnih pogojev, okvirnih okolje varstvenih zahtev in tržnih danosti. Bistvo oblikovanja naših pisarniških in ostalih stolov so inovativnost, prijaznost do uporabnika, kvaliteta z dolgo dobo uporabe in okolju prijazen pristop. Design stola v modernem delovnem okolju se bo vedno nadaljeval in izpopolnjeval, ker lahko vedno znova najdemo možnosti izboljšanja izdelka. Sinteza oblike, videza, tehnike in funkcij vodi do najvišje kakovosti naših produktov, kar potrjujejo mednarodne oblikovalske nagrade pohištvene industrije.

              

Scroll to Top