DELO DANES

DELO DANES, DELO JUTRI
Vseživljenjsko učenje kot recept za uspeh sodelavcev in podjetja
Ko smo še v prejšnjem tisočletju imeli za seboj šolski in študijski čas, smo z njima pridobili znanje, ki nam je zadostovalo in koristilo pri vsakdanjem delu.

In danes ? Georg Frech, vodja izobraževanja v K+N Akademiji, karakterizira situacijo:
» Dejansko se z drvečim tempom spreminja ne samo naš način življenja, ampak tudi delovni čas od nas zahteva vedno nove kvalitete. Stalno učenje, izobraževanje in odprtost za novosti so temeljni pogoji poslovnega uspeha.«

Vedno več podjetij je spoznalo, da s tem, ko se zahteva in pospešuje izobraževanje zaposlenih, raste tudi ugled in atraktivnost delodajalca. Investicija v znanje in usposobljenost zaposlenih so garant za razvoj podjetja.

Tudi K+N nudi v okviru svoje akademije različne programe usposabljanja. Usposabljajo se lastni sodelavci, pa tudi zastopniki, partnerji in kupci kot opremljevalci, planerji in svetovalci. Teme usposabljanj so aktualni razvoj prihodnjih delovnih mest, poznavanje produktov in ergonomije, vse v smislu devize »iz prakse za prakso«.

Scroll to Top