Pisarniški stoli

Pisarniški stoli – inovativen design in najvišja kakovost kot pogoj za prodajni uspeh izdelka
Interstuhl, nemški proizvajalec pisarniških stolov, ki ga zastopamo v Sloveniji, razvija svoje izdelke v sodelovanju z uveljavljenimi oblikovalci in arhitekti. Strategija oblikovanja predstavlja eno najpomembnejših integralnih nalog v podjetju, kar pomeni, da cilji in ukrepi med seboj niso ločeni, temveč morajo eden drugega zajemati. Design je bistveni faktor za uspeh izdelka, pri čemer nima nič opraviti z polepšanjem, temveč pomeni vseobsegajoči koncept uporabnosti, tehničnih inovacij, proizvodnih pogojev, okolje varstvenih zahtev in tržnih danosti.

Bistvo oblikovanja pisarniških stolov našega prodajnega programa so inovativnost, prijaznost do uporabnika, kvaliteta z dolgo dobo uporabe in okolju prijazen pristop. Oblikovanje stolov v modernem delovnem okolju se bo vedno nadaljevalo in izpopolnjevalo, ker se lahko vedno znova najdejo možnosti izboljšanja izdelka. Pisarniški stol in njegova sinteza oblike, videza, tehnike in funkcij, vodi do najvišje kakovosti naših produktov, kar potrjujejo vse mednarodne oblikovalske nagrade pohištvene industrije, kot n.pr. red-dot, IF in neocon .

Scroll to Top